Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2010

Μ. Μπόλαρης: «Είμαι υποψήφιος γιατί πιστεύω ότι θα νικήσουμε»…

Καλούμαστε για πρώτη φορά να επιλέξουμε αιρετούς εκπροσώπους που θα ανταποκριθούν με ικανότητα και γνώση στις προκλήσεις ενός θεσμού που θα εδραιώσει την αυτοδιοικητική πορεία της ελληνικής περιφέρειας στο διεθνές περιβάλλον. Δεν είναι μικρομάγαζο η Περιφέρεια για να ασκείται πολιτική που ευτελίζει τους θεσμούς, αλλά μια διοικητική δομή που θα εδραιώσει την αυτοδιοικητική πορεία της Κεντρικής Μακεδονίας στο διεθνές περιβάλλον. Η αποτελεσματική άσκηση των διευρυμένων και ουσιαστικών α ρ μ ο δ ι ο τ ή τ ω ν που εκχωρεί η διοικητική μεταρρύθμιση για την περιφέρεια, απαιτεί οργάνωση, κατάλληλο σχεδιασμό. Μόνον έτσι θα διασφαλίσουμε συνδυασμένη αξιοποίηση πόρων, ανθρώπινου δυναμικού και ανάδειξη συγκριτικών πλεονεκτημάτων.


Πηγή: bolaris.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου