Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2010

Ευρωκονδύλια για Πράσινη Ενέργεια - Η Ελλάδα θα προλάβει;

Σε μια εποχή που η ύφεση τείνει να ξεπεράσει το 4% και με την χώρα εγκλωβισμένη στο κυνήγι του ελλείμματος και των δανείων, η δυνατότητα παροχής ευρωπαϊκών κονδυλίων για την πράσινη πολιτική, φαντάζει δώρο εξ ουρανού.

Ανταπόκριση από Βρυξέλλες
Η Ελλάδα δύναται να διεκδικήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση κονδύλια για την Πράσινη Ενέργεια. Σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη χθες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, απελευθερώνονται κονδύλια συνολικού ύψους 146 εκατ. Ευρώ για την χρηματοδότηση έργων που αφορούν την εξοικονόμηση ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προχώρησε σε αυτή την απελευθέρωση κονδυλίων λαμβάνοντας υπόψη τόσον την οικονομική κρίση που μαστίζει την Ευρώπη όσο και την αδυναμία χωρών-μελών να προχωρήσουν άμεσα σε πολιτικές λύσεις πράσινης οικονομικής ανάπτυξης.
Ουσιαστικά πρόκειται για μια πολιτική απόφαση, με οικονομικά χαρακτηριστικά. Σε αυτή την απόφαση η Ελλάδα μπορεί να διεκδικήσει ένα μεγάλο μέρος από τα 146 εκατ. Ευρω, καταθέτοντας εγκαίρως προγράμματα και δράσεις. Κάτι που οφείλει, όμως, να το κάνει πολύ σύντομα, αλλάζοντας επί του πρακτέου, την ταχύτητα απορρόφησης των κονδυλίων. Η δυνατότητα απορρόφησης των κονδυλίων για την πράσινη ενέργεια, για τις χώρες-μέλη, είναι διαθέσιμο από την 1η Ιανουαρίου του 2011 και λήγει στις 31 Μαρτίου.
Δεν είναι λίγοι, όμως, εκείνοι που εκφράζουν τον προβληματισμός τους, σχετικά με την δυνατότητα της χώρας να κερδίσει μερικά εκατομμύρια ευρώ και να προχωρήσει σε επενδύσεις ανάπτυξης που θα δημιουργήσουν και θέσεις εργασίας. Ειρήσθω εν παρόδω πως η συνολική απορροφητικότητα του προγράμματος ΕΣΠΑ μόλις που ξεπερνάει το 12%! Σε μια εποχή που η ύφεση τείνει να ξεπεράσει το 4% και με την χώρα εγκλωβισμένη στο κυνήγι του ελλείμματος και των δανείων, η δυνατότητα παροχής ευρωπαϊκών κονδυλίων για την πράσινη πολιτική, φαντάζει δώρο εξ ουρανού.
Χαρακτηριστικό της καθυστέρησης που παρατηρείται στην απορρόφηση κονδυλίων είναι και το γεγονός πως το ΥΠΕΚΑ μόνον για το πρόγραμμα «Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη» έχει απορροφήσει μόλις το 4,37%. Παρά το γεγονός πως έχει διασώσει πολλές επικίνδυνες καταστάσεις για το περιβάλλον, από συναδέλφους της υπουργούς η Τίνα Μπιρμπίλη, σε αυτόν τον τομέα οφείλει, να τρέξει κυριολεκτικά.
Οι δράσεις του προγράμματος
Το  Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Πρόγραμμα Ανάκαμψης (ΕΕΠΑ) θα επιτρέψει τη διοχέτευση των αδέσμευτων κονδυλίων σε ένα νέο  χρηματοδοτικό μέσο, για τη στήριξη έργων όπως:
ανακαινίσεις δημοσίων και ιδιωτικών κτιρίων που θα στοχεύουν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ή στη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, κατασκευή μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ) από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενσωμάτωση τους στα δίκτυα ηλεκτροδότησης καθαρές αστικές συγκοινωνίες και ειδικότερα οχήματα που κινούνται με ηλεκτρισμό και υδρογόνο τοπικές υποδομές, όπως οδικός φωτισμός βέλτιστης ενεργειακής απόδοσης, αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, έξυπνοι μετρητές και ευφυή δίκτυα.
Το νέο χρηματοδοτικό μέσο θα απευθύνεται κατά κύριο λόγο στην παροχή στήριξης προς τις τοπικές και περιφερειακές αρχές για τη χρηματοδότηση τέτοιων έργων, τα οποία πρέπει να είναι οικονομικά βιώσιμα, ώστε να γίνει η αποπληρωμή της επένδυσης σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το σύνολο των αδέσμευτων κονδυλίων, ύψους €146 εκατ., θα είναι διαθέσιμα από 1 Ιανουαρίου 2011 και πρέπει να διοχετευθούν έως 31 Μαρτίου 2014.
Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Η στήριξη μπορεί να παρασχεθεί υπό τη μορφή δανείων, εγγυήσεων ή άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων. Έως και 15% της χρηματοδότησης δύναται να χρησιμοποιηθεί για την παροχή τεχνικής βοήθειας προς τις δημόσιες αρχές προκειμένου αυτές να μπορέσουν να βοηθήσουν στο σχεδιασμό τέτοιων έργων. Η γεωγραφική ισοκατανομή των έργων θα αποτελέσει σημαντικό κριτήριο κατά την επιλογή αυτών που θα χρηματοδοτηθούν.
Το ΕΚ υιοθέτησε την τροπολογία με 582 ψήφους υπέρ, 27 κατά και 7 αποχές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου