Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2010

Η ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΑΝΝΑ ΓΚΙΜΠΗ ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ

Η ηθοποιός Άννα Γκιμπή, υποψήφια δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό του κ. Δημόπουλου «Ολύμπια Γη», επισκέφτηκε την περιβαλλοντολόγο Ευαγγελοπούλου Τριανταφυλλιά και ενημερώθηκε σε συζήτηση που είχε μαζί της για τα προβλήματα του Δήμου Δίου – Ολύμπου. Μεταξύ των άλλων ετέθησαν κρίσιμα προβλήματα για τα οποία απαιτείται άμεση λύση, όπως αυτά που αφορούν :
1. Στην ενίσχυση και οργάνωση της υπάρχουσας ανακύκλωσης.


2. Στη διευθέτηση των λυμάτων που απειλούν και μολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής μέσω της κατασκευής βόθρων. Ενέργειες έγιναν, αλλά η κατασκευή των ενδεδειγμένων έργων απαιτεί επιτάχυνση των διαδικασιών.


  3. Στον Ανατολικό Όλυμπο, παρά τις μελέτες και κάποια κατασκευασμένα δίκτυα δε λειτουργεί ο βιολογικός καθαρισμός, το δε έργο είναι ημιτελές.
  4. Στο θέμα της αντιπλημμυρικής προστασίας υπάρχουν μεν μελέτες, αλλά πρέπει και εδώ να επιταχυνθεί η υλοποίηση τους ( κυρίως για τα ρέματα Ξερολάκι, Ουρλιά, που ξεκινούν από τον Όλυμπο ευθύνονται για τη διακοπή της συγκοινωνίας, τις πλημμύρες στα χωράφια, την προσχαλίκωσή τους, την καταστροφή των καλλιεργειών .


  5. Οι κτηνοτροφικές μονάδες θα πρέπει να διαχειριστούν σωστά τα απόβλητά τους και σταδιακά να ενταχθούν στα προγράμματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με πρώτη ύλη την κοπριά.


  6. Για τους αγρότες πρέπει να γίνουν μελέτες για αρδευτικά δίκτυα.


  7. Για τον Όλυμπο να ληφθεί μέριμνα προστασίας του από καταπατήσεις γης, ανεξέλεγκτη οικοδόμηση, υλοτομία κ.λ.π.


  8. Τέλος, πρέπει να επιδειχθεί μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των δημοτών σε θέματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και με την κατάλληλη ενημέρωση .

 Πηγή: lefteria.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου