Σάββατο, 13 Νοεμβρίου 2010

Γιάννης Αμοιρίδης: Καλλικράτης. Πράξη το αυτοδιοικητικό όραμα


Καλλικράτης. Πράξη το αυτοδιοικητικό όραμα


Ένα Βήμα πριν την εφαρμογή του «Καλλικράτη» στη διοίκηση του κράτους.
Ένα μεγάλο Βήμα για την λειτουργία του κράτους.
Αίτημα χρόνων για την αυτοδιοίκηση, θεσμική αναγκαιότητα για την ουσιαστική περιφερειακή ανάπτυξη και αποκέντρωση πόρρων και αρμοδιοτήτων.
Ο ι περιφέρειες θα αποκτήσουν οντότητα, όχι μόνον στον Ελλαδικό αλλά και στον Ευρωπαϊκό χώρο. Αναπόσπαστα αλλά  παράλληλα αυτόνομα διοικητικά τμήματα του κράτους, έχουν πλέον την θεσμική και οικονομική δυνατότητα να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν, να αναδείξουν και να αξιοποιήσουν τους φυσικούς και ανθρώπινους πόρρους κάθε περιοχής.
Οι συνέργειες και οι συνεργασίες με αντίστοιχες Ευρωπαϊκές περιφέρειες θα γίνεται άμεσα. Η υποβολή προτάσεων για χρηματοδοτήσεις δράσεων από τα ευρωπαϊκά κονδύλια είναι πλέον άμεσα.
Η λειτουργία διοικητικής αντένας στις Βρυξέλλες είναι θεσμικά δυνατή, καθώς και η πρόσβαση στα τραπεζικά χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η Παρευξείνιος Τράπεζα, η Ελληνική Επενδυτική Τράπεζα κ.α.
Η προστασία του περιβάλλοντος για βιώσιμη ανάπτυξη με επίκεντρο τον άνθρωπο, η άρση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, η δημιουργία κατάλληλου επενδυτικού περιβάλλοντος και η αξιοποίηση της ιστορίας, του πολιτισμού των άϋλων και υλικών πόρρων κάθε περιοχής είναι η μεγάλη ευκαιρία που δίνεται στην Ελληνική Περιφέρεια μέσα από τον «Καλλικράτη».
Παράλληλα με τις περιφέρειες οι νέοι καλλικρατικοί δήμοι αποκτούν νέα θεσμικά και οικονομικά εργαλεία για την παροχή καλύτερων, ταχύτερων και φθηνότερων υπηρεσιών στους πολίτες. Απαιτείται η άμεση αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών, για δημιουργία κλιμάκων οικονομίας και μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας υπηρεσιών.
Νέα αναπτυξιακή μελέτη για τον νέο μεγαλύτερο – γεωγραφικά και πληθυσμιακά  - δήμο, με συγκερασμό των μελετών των παλαιότερων δήμων, αφού προηγηθεί η χωροταξική μελέτη.
Η δημιουργία άμεσα πολεοδομικού γραφείου για την χωροταξία και την πολεοδομία είναι το απαραίτητο εργαλείο στα χέρια των δημοτικών αρχών για την ανάπτυξη.
Η έγκριση χρήσεων γης, η επέκταση σχεδίων πόλης, η έκδοση οικοδομικών αδειών είναι απαραίτητες δράσεις για την ορθολογική και βιώσιμη ανάπτυξη.
Η καταγραφή της δημοτικής περιουσίας και το ενιαίο κτηματολόγιο θα δώσουν την δυνατότητα για την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας.
Οικονομική αξιοποίηση των χώρων μέσω τοπικών ΣΔΙΤ και κοινωνική αξιοποίηση για την δημιουργία κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων.
Η αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων ΕΣΠΑ- αναπτυξιακός νόμος- δημοτικοί πόρροι – Ευρωπαϊκή τράπεζα επενδύσεων- Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων είναι κινητήριος δύναμη για την τοπική ανάπτυξη.
Η οργάνωση ενός τοπικού «Ξενοκράτη» σε κάθε δήμο δίνει τη δυνατότητα για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση στην πηγή κάθε προβλήματος φυσικής ή άλλης προέλευσης καταστροφής.
Ο κατάλογος των νέων αρμοδιοτήτων και δυνατοτήτων των δήμων μέσω του «Καλλικράτη» είναι μακρύς και αποδεικνύει το μέγεθος του εγχειρήματος για ένα επιτελικό κράτος με αποκεντρωμένους θεσμούς και πόρρους, απαραίτητη θεσμική πρωτοβουλία για ουσιαστική ανάπτυξη.

Το πολιτικό διακύβευμα  της δεύτερης Κυριακής των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών είναι σαφέστατα η νέα μορφή του κράτους.
Έχουμε να επιλέξουμε ανάμεσα σ’ αυτούς που πιστεύουν στη νέα αυτοδιοίκηση και στην περιφερειακή ανάπτυξη και σ’ αυτούς που θυσιάζουν τον διάλογο για την μεγάλη αυτή αλλαγή, για την προσωπική και κομματική τους επιβίωση.
Ανάμεσα σ’ αυτούς που επενδύουν σε αυτοδιοικητικά κεφάλαια  και σ’ αυτούς που επενδύουν σε λαϊκισμό. Ανάμεσα σ’ αυτούς που από τον νέο χρόνο θα κλιθούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα προβλήματα της καθημερινότητας και τον σχεδιασμό του αύριο για κάθε τόπο και ανάμεσα σ’ αυτούς που αδιαφορώντας για τα προβλήματα και την ανάπτυξη συνεχίζουν να επενδύουν στην αντιμνημονιακή ρητορεία.
Την απάντηση θα την δώσουν μόνον οι πολίτες την ερχόμενη Κυριακή. Γι’ αυτό η παρουσία τους στην άποψη είναι κρίσιμη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου