Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2010

"Οι έμποροι των εθνών "

Η πενία έτεκεν την πείναν.Η πείνα παρήγαγε τηνόρεξιν....Η όρεξις εγέννησε τηναυθαιρεσίαν.Η αυθαιρεσία εγέννησετην ληστείαν.Ηληστεία εγέννησε την πολιτικήν.Ιδού η αυθεντικήκαταγωγή του τέρατος τούτου..

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου