Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 14ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ – ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ 9 Νοεμβρίου 2010


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 125 και 134 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87΄Α).
2. Την αριθμ. 31197/2010 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με την οποία ανακηρύχθηκαν για τις εκλογές της 7ης και 14ης Νοεμβρίου 2010 οι αναφερόμενοι σ’ αυτή υποψήφιοι συνδυασμών της περιφερειακής ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ

Στις επαναληπτικές εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών περιφερειακών αρχών της 14ης Νοεμβρίου 2010 συμμετέχουν οι παρακάτω συνδυασμοί υποψηφίων:

Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ : “ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ”

Υποψήφιος Περιφερειάρχης
ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ του ΗΛΙΑ
Υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ


Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ : “Δύναμη για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΨΩΜΙΑΔΗΣ”

Υποψήφιος Περιφερειάρχης
ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης
ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ

Η ψηφοφορία θα διενεργηθεί την 14η Νοεμβρίου 2010 ημέρα Κυριακή και θα αρχίσει την 07:00 ώρα και θα λήξει την 19:00 ώρα στα κατωτέρω εκλογικά τμήματα που έχουν οριστεί με την υπ’ αριθμ. 02/3999/13-10-2010 απόφασή μας (θα παρατεθούν τα εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας).
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Εκλογικής Περιφέρειας Πιερίας ανέρχονται σε 5 (πέντε).
Το πρόγραμμα αυτό να τοιχοκολληθεί έξω από κάθε κατάστημα ψηφοφορίας και στα δημοσιότερα μέρη των δήμων και των κοινοτήτων και των συνοικισμών αυτών.

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Α/Α Ε.Τ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
1 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
ΕΔΡΑ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
Ισόγειο - Δυτική Αίθουσα
60063, ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ Από : ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Εως : ΓΚΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
2 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
ΕΔΡΑ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
Ισόγειο - Ανατολική Αίθουσα
60063, ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ Από : ΓΚΟΡΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ
Εως : ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
3 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
ΕΔΡΑ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
Ισόγειο - Μεσσαία Αίθουσα
60063, ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ Από : ΚΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΚΑΤΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
ΕΔΡΑ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
Αιθουσα Πολλαπλών Χρήσεων
60063, ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ Από : ΚΑΤΡΑΝΑ ΕΥΣΕΒΕΙΑ
Εως : ΚΟΥΚΟΥΣΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
ΕΔΡΑ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ
Ισόγειο - 1η Αίθουσα
60063, ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ Από : ΚΟΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΜΠΑΚΑΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
6 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
ΕΔΡΑ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ
Ισόγειο - 2η Αίθουσα
60063, ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ Από : ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΠΑΤΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
ΕΔΡΑ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ
Ισόγειο - 3η Αίθουσα
60063, ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ Από : ΠΑΤΣΙΑΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
8 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
ΕΔΡΑ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ
Αιθουσα Πολλαπλών Χρήσεων
60063, ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ α) Από : ΤΣΑΚΑΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Εως : ΨΑΡΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ
9 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ
ΕΔΡΑ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ
Ισόγειο - Αίθουσα Α
60065, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ Από : ΑΓΑΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
Εως : ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
10 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ
ΕΔΡΑ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ
1ος Όροφος - Ανατολική Αίθουσα
60065, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ Από : ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Εως : ΜΠΟΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ
11 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ
ΕΔΡΑ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ
1ος Όροφος - Δυτική Αίθουσα
60065, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ α) Από : ΝΑΣΤΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΨΥΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ
12 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ
ΕΔΡΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ
1ος Όροφος - Ανατολική Αίθουσα
60065, ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ Από : ΑΒΟΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΖΩΣΙΜΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
13 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ
ΕΔΡΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ
1ος Όροφος - Μεσαία Αίθουσα
60065, ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ Από : ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΝΤΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
14 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ
ΕΔΡΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ
1ος Όροφος - Δυτική Αίθουσα
60065, ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ α) Από : ΝΤΑΡΑΚΛΙΤΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Εως : ΨΑΡΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΡΩΝ
15 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΡΩΝ
ΕΔΡΑ ΠΟΡΟΙ Δημοτικό Σχολείο Πόρων
Ισόγειο - Ανατολική Αίθουσα
60063, ΠΟΡΟΙ Από : ΑΒΤΖΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
Εως : ΚΑΡΥΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
16 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΡΩΝ
ΕΔΡΑ ΠΟΡΟΙ Δημοτικό Σχολείο Πόρων
Ισόγειο - Μεσαία Αίθουσα
60063, ΠΟΡΟΙ Από : ΚΑΤΣΑΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Εως : ΡΙΖΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
17 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΡΩΝ
ΕΔΡΑ ΠΟΡΟΙ Δημοτικό Σχολείο Πόρων
Ισόγειο - Δυτική Αίθουσα
60063, ΠΟΡΟΙ Από : ΡΟΥΜΠΙΕ ΑΘΗΝΑ
Εως : ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΚΟΤΙΝΑΣ
18 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΟΤΙΝΑΣ
ΕΔΡΑ ΣΚΟΤΙΝΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΤΙΝΑΣ
1ος Όροφος - Ανατολική Αίθουσα
60063, ΣΚΟΤΙΝΑ Από : ΑΓΓΕΛΗ ΑΘΗΝΑ
Εως : ΔΑΜΠΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
19 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΟΤΙΝΑΣ
ΕΔΡΑ ΣΚΟΤΙΝΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΤΙΝΑΣ
1ος Όροφος - Μεσαία Αίθουσα
60063, ΣΚΟΤΙΝΑ Από : ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Εως : ΚΩΦΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
20 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΟΤΙΝΑΣ
ΕΔΡΑ ΣΚΟΤΙΝΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΤΙΝΑΣ
1ος Όροφος - Δυτική Αίθουσα
60063, ΣΚΟΤΙΝΑ Από : ΛΑΓΑΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Εως : ΡΟΥΣΣΙΑΝΟΥ ΛΟΥΚΙΑ
21 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΟΤΙΝΑΣ
ΕΔΡΑ ΣΚΟΤΙΝΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΤΙΝΑΣ
Ισόγειο - Αίθουσα Νηπιαγωγείου
60063, ΣΚΟΤΙΝΑ α) Από : ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Α/Α Ε.Τ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΥ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ
22 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΕΔΡΑ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
Ισόγειο
60100, ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑ Από : ΑΓΑΘΟΓΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
Εως : ΓΚΙΜΠΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
23 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΕΔΡΑ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
Ισόγειο
60100, ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑ Από : ΓΚΛΙΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΚΑΡΑΜΗΤΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
24 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΕΔΡΑ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
Ισόγειο
60100, ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑ Από : ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΛΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
25 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΕΔΡΑ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
Ισόγειο
60100, ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑ Από : ΜΑΓΑΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Εως : ΠΙΣΣΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
26 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΕΔΡΑ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
Ισόγειο
60100, ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑ α) Από : ΠΙΤΣΙΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΧΥΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
γ) Όλοι οι Ομογενείς και Υπήκοοι Τρίτων Χωρών
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
27 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
ΕΔΡΑ ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
1ος Όροφος
60100, ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ Από : ΑΔΑΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εως : ΖΚΑΓΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
28 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
ΕΔΡΑ ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
1ος Όροφος
60100, ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ Από : ΖΚΑΓΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΜΑΓΝΗΣΑΛΗΣ ΚΙΜΩΝΑΣ
29 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
ΕΔΡΑ ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
1ος Όροφος
60100, ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ Από : ΜΑΚΡΗ ΜΑΡΙΑ
Εως : ΣΚΟΥΜΠΑ ΕΛΕΝΗ
30 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
ΕΔΡΑ ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
1ος Όροφος
60100, ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ Από : ΣΠΕΝΚΛΕΡ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΧΥΤΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΡΟΝΤΟΥΣ
31 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ
ΕΔΡΑ ΒΡΟΝΤΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΟΝΤΟΥΣ
Ισόγειο
60100, ΒΡΟΝΤΟΥ Από : ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Εως : ΓΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
32 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ
ΕΔΡΑ ΒΡΟΝΤΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΟΝΤΟΥΣ
Ισόγειο
60100, ΒΡΟΝΤΟΥ Από : ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Εως : ΚΛΕΙΤΣΙΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
33 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ
ΕΔΡΑ ΒΡΟΝΤΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΟΝΤΟΥΣ
Ισόγειο
60100, ΒΡΟΝΤΟΥ Από : ΚΛΗΤΣΙΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΝΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
34 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ
ΕΔΡΑ ΒΡΟΝΤΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΟΝΤΟΥΣ
Ισόγειο
60100, ΒΡΟΝΤΟΥ Από : ΝΤΑΛΑΜΠΕΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΣΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
35 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ
ΕΔΡΑ ΒΡΟΝΤΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΟΝΤΟΥΣ
Ισόγειο
60100, ΒΡΟΝΤΟΥ Από : ΣΠΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ
Εως : ΧΟΤΖΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΙΟΥ
36 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΥ
ΕΔΡΑ ΔΙΟΝ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΟΥ
Ισόγειο
60100, ΔΙΟΝ Από : ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ
Εως : ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
37 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΥ
ΕΔΡΑ ΔΙΟΝ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΟΥ
Ισόγειο
60100, ΔΙΟΝ Από : ΚΑΘΑΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εως : ΚΩΤΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ
38 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΥ
ΕΔΡΑ ΔΙΟΝ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΟΥ
Ισόγειο
60100, ΔΙΟΝ Από : ΛΑΜΠΟΝΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Εως : ΠΡΟΒΑΤΙΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
39 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΥ
ΕΔΡΑ ΔΙΟΝ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΟΥ
Ισόγειο
60100, ΔΙΟΝ Από : ΡΟΔΙΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΡΙΤΣΑΣ
40 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΙΤΣΑΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΡΙΤΣΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΙΤΣΑΣ
Ισόγειο
60100, ΚΑΡΙΤΣΑ Από : ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Εως : ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
41 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΙΤΣΑΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΡΙΤΣΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΙΤΣΑΣ
Ισόγειο
60100, ΚΑΡΙΤΣΑ Από : ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
Εως : ΚΥΡΤΕΓΟΥ ΦΑΝΗ
42 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΙΤΣΑΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΡΙΤΣΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΙΤΣΑΣ
Ισόγειο
60100, ΚΑΡΙΤΣΑ Από : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Εως : ΠΑΝΤΖΙΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
43 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΙΤΣΑΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΡΙΤΣΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΙΤΣΑΣ
1ος Όροφος
60100, ΚΑΡΙΤΣΑ Από : ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
Εως : ΠΙΤΣΙΑΒΑΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ
44 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΙΤΣΑΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΡΙΤΣΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΙΤΣΑΣ
1ος Όροφος
60100, ΚΑΡΙΤΣΑ α) Από : ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΗ
Εως : ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΕΑΣ ΕΦΕΣΟΥ
45 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΕΦΕΣΟΥ
ΕΔΡΑ ΝΕΑ ΕΦΕΣΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΦΕΣΟΥ
Ισόγειο
60100, ΝΕΑ ΕΦΕΣΟΣ Από : ΑΒΟΥΡΔΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Εως : ΔΕΜΗΡΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
46 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΕΦΕΣΟΥ
ΕΔΡΑ ΝΕΑ ΕΦΕΣΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΦΕΣΟΥ
Ισόγειο
60100, ΝΕΑ ΕΦΕΣΟΣ Από : ΔΗΜΗΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εως : ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
47 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΕΦΕΣΟΥ
ΕΔΡΑ ΝΕΑ ΕΦΕΣΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΦΕΣΟΥ
Ισόγειο
60100, ΝΕΑ ΕΦΕΣΟΣ Από : ΚΡΑΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Εως : ΜΥΡΟΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
48 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΕΦΕΣΟΥ
ΕΔΡΑ ΝΕΑ ΕΦΕΣΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΦΕΣΟΥ
1ος Όροφος
60100, ΝΕΑ ΕΦΕΣΟΣ Από : ΜΥΡΤΗΡ ΣΑΒΒΑΤΟΥΛΑ
Εως : ΣΤΟΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
49 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΕΦΕΣΟΥ
ΕΔΡΑ ΝΕΑ ΕΦΕΣΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΦΕΣΟΥ
1ος Όροφος
60100, ΝΕΑ ΕΦΕΣΟΣ Από : ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Εως : ΨΩΜΙΑΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ


Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Α/Α Ε.Τ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
50 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
ΕΔΡΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟ 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟ
Ισόγειο - Αίθουσα Α
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΙΤΡΟΥΣ 28, 60200, ΛΙΤΟΧΩΡΟ Από : ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Εως : ΒΛΑΧΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΦΑΝΗ
51 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
ΕΔΡΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟ 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟ
Ισόγειο - Αίθουσα Β
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΙΤΡΟΥΣ 28, 60200, ΛΙΤΟΧΩΡΟ Από : ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΜΗΝΑΣ
52 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
ΕΔΡΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟ 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟ
Ισόγειο - Αίθουσα Ε
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΙΤΡΟΥΣ 28, 60200, ΛΙΤΟΧΩΡΟ Από : ΓΚΟΛΙΑ ΑΚΡΙΒΗ
Εως : ΔΟΥΒΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
53 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
ΕΔΡΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟ
Ισόγειο - Αίθουσα Α1
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 64, 60200, ΛΙΤΟΧΩΡΟ Από : ΔΟΥΓΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΚΑΚΟΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
54 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
ΕΔΡΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟ
Ισόγειο - Αίθουσα Α2
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 64, 60200, ΛΙΤΟΧΩΡΟ Από : ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΚΑΤΣΑΜΠΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
55 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
ΕΔΡΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟ
Ισόγειο - Αίθουσα Β1
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 64, 60200, ΛΙΤΟΧΩΡΟ Από : ΚΑΤΣΑΡΑ ΕΥΦΗΜΙΑ
Εως : ΚΟΥΚΟΥΤΑΤΣΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
56 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
ΕΔΡΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟ
Ισόγειο - Αίθουσα Β2
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 64, 60200, ΛΙΤΟΧΩΡΟ Από : ΚΟΥΛΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
57 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
ΕΔΡΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟ
1ος Όροφος - Αίθουσα Ε2
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 64, 60200, ΛΙΤΟΧΩΡΟ Από : ΚΩΤΙΔΟΥ ΘΕΟΦΙΛΗ
Εως : ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
58 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
ΕΔΡΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟ
1ος Όροφος - Αίθουσα ΣΤ1
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 64, 60200, ΛΙΤΟΧΩΡΟ Από : ΜΑΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΜΥΛΩΖΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
59 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
ΕΔΡΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
Ισόγειο - Αίθουσα Νο 5
ΔΙΟΥ 29, 60200, ΛΙΤΟΧΩΡΟ Από : ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
Εως : ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
60 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
ΕΔΡΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
Ισόγειο - Αίθουσα Νο 6
ΔΙΟΥ 29, 60200, ΛΙΤΟΧΩΡΟ Από : ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Εως : ΠΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ
61 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
ΕΔΡΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
Ισόγειο - Αίθουσα Νο 11
ΔΙΟΥ 29, 60200, ΛΙΤΟΧΩΡΟ Από : ΠΟΥΡΛΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΣΚΡΕΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
62 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
ΕΔΡΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
Ισόγειο - Αίθουσα Νο 12
ΔΙΟΥ 29, 60200, ΛΙΤΟΧΩΡΟ Από : ΣΚΡΕΤΤΑ ΙΩΑΝΝΑ
Εως : ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
63 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
ΕΔΡΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
Ισόγειο - Αίθουσα Νο 13
ΔΙΟΥ 29, 60200, ΛΙΤΟΧΩΡΟ Από : ΤΡΟΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΦΕΛΩΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
64 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
ΕΔΡΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
1ος Όροφος - Αίθουσα Νο 22
ΔΙΟΥ 29, 60200, ΛΙΤΟΧΩΡΟ α) Από : ΦΕΡΛΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΧΥΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
γ) Όλοι οι Ομογενείς και Υπήκοοι Τρίτων Χωρών


Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Α/Α Ε.Τ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΦΙΝΑΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΡΩΝΑ
65 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΩΝΑ
ΕΔΡΑ ΑΡΩΝΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΩΝΑ
60100, ΑΡΩΝΑΣ Από : ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
Εως : ΧΝΙΤΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΑΦΟΥ
66 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΦΟΥ
ΕΔΡΑ ΕΛΑΦΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΦΟΥ
Ισόγειο - Αίθουσα Α
60100, ΕΛΑΦΟΣ Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΓΑΠΗ
Εως : ΛΙΟΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
67 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΦΟΥ
ΕΔΡΑ ΕΛΑΦΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΦΟΥ
Ισόγειο - Αίθουσα Β
60100, ΕΛΑΦΟΣ α) Από : ΜΑΛΙΣΙΟΒΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Εως : ΧΑΣΙΩΤΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΞΟΧΗΣ
68 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΟΧΗΣ
ΕΔΡΑ ΕΞΟΧΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΞΟΧΗΣ
Ισόγειο - Αίθουσα Α
60100, ΕΞΟΧΗ Από : ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΗΣΑΙΑ
Εως : ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
69 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΟΧΗΣ
ΕΔΡΑ ΕΞΟΧΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΞΟΧΗΣ
Ισόγειο - Αίθουσα Β
60100, ΕΞΟΧΗ Από : ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Εως : ΞΥΛΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ
70 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΟΧΗΣ
ΕΔΡΑ ΕΞΟΧΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΞΟΧΗΣ
Ισόγειο - Αίθουσα Γ
60100, ΕΞΟΧΗ α) Από : ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Εως : ΧΩΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΟΞΟΥ
71 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΟΧΗΣ
ΕΔΡΑ ΤΟΞΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΞΟΥ
Ισόγειο - Αίθουσα Α
60100, ΤΟΞΟ Από : ΑΓΓΕΛΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
Εως : ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ
72 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΛΩΝΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ
Ισόγειο - Αίθουσα Α
60100, ΚΑΤΑΛΩΝΙΑ Από : ΑΓΑΘΟΝΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ
Εως : ΛΩΜΗ ΙΩΑΝΝΑ
73 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΛΩΝΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ
Ισόγειο - Αίθουσα Β
60100, ΚΑΤΑΛΩΝΙΑ Από : ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΛΑΓΟΡΑΧΗΣ
74 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΓΟΡΑΧΗΣ
ΕΔΡΑ ΛΑΓΟΡΑΧΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΓΟΡΑΧΗΣ
Ισόγειο - Αίθουσα Α
60100, ΛΑΓΟΡΑΧΗ Από : ΑΔΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΛΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
75 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΓΟΡΑΧΗΣ
ΕΔΡΑ ΛΑΓΟΡΑΧΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΓΟΡΑΧΗΣ
Ισόγειο - Αίθουσα Β
60100, ΛΑΓΟΡΑΧΗ Από : ΜΑΝΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ
Εως : ΨΥΡΙΛΛΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΕΛΙΑΔΙΟΥ
76 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΓΟΡΑΧΗΣ
ΕΔΡΑ ΜΕΛΙΑΔΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΑΔΙΟΥ
Ισόγειο - Αίθουσα Α
60100, ΜΕΛΙΑΔΙ Από : ΒΑΡΟΥΤΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Εως : ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΟΣΧΟΠΟΤΑΜΟΥ
77 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΣΧΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΕΔΡΑ ΜΟΣΧΟΠΟΤΑΜΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΟΠΟΤΑΜΟΥ
1ος Όροφος - Αίθουσα Α
60100, ΜΟΣΧΟΠΟΤΑΜΟΣ Από : ΑΓΓΕΛΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
Εως : ΚΥΡΛΗ ΜΑΡΙΑ
78 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΣΧΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΕΔΡΑ ΜΟΣΧΟΠΟΤΑΜΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΟΠΟΤΑΜΟΥ
1ος Όροφος - Αίθουσα Β
60100, ΜΟΣΧΟΠΟΤΑΜΟΣ Από : ΛΑΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
Εως : ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ
79 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ
ΕΔΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΙΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ
Ισόγειο - Αίθουσα Α
60100, ΠΑΛΙΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙ Από : ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Εως : ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΟΣΩ
80 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ
ΕΔΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΙΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ
Ισόγειο - Αίθουσα Β
60100, ΠΑΛΙΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙ Από : ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Εως : ΧΩΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΡΙΛΟΦΟΥ
81 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ
ΕΔΡΑ ΤΡΙΛΟΦΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ
Ισόγειο - Αίθουσα Α
60100, ΤΡΙΛΟΦΟΣ Από : ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Εως : ΚΑΤΕΡΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
82 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ
ΕΔΡΑ ΤΡΙΛΟΦΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ
Ισόγειο - Αίθουσα Β
60100, ΤΡΙΛΟΦΟΣ Από : ΚΑΤΗΡΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΡΟΥΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
83 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ
ΕΔΡΑ ΤΡΙΛΟΦΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ
Ισόγειο - Αίθουσα Γ
60100, ΤΡΙΛΟΦΟΣ Από : ΣΑΙΔΕ ΘΕΟΔΩΡΑ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ


Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Α/Α Ε.Τ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
84 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 15ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Ισόγειο - Αίθουσα Νο 1
ΣΒΟΡΩΝΟΥ 15, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΑΒΑΚΙΑΝ ΔΑΝΙΗΛ
Εως : ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
85 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 15ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Ισόγειο - Αίθουσα Νο 2
ΣΒΟΡΩΝΟΥ 15, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Εως : ΑΧΜΕΤ ΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
86 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 15ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Ισόγειο - Αίθουσα Νο 3
ΣΒΟΡΩΝΟΥ 15, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΒΑΒΑΛΗ ΑΝΝΑ
Εως : ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ ΡΟΔΗ
87 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 15ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
1ος Όροφος - Αίθουσα Νο 1
ΣΒΟΡΩΝΟΥ 15, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΓΕΡΟΖΗΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Εως : ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
88 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 15ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Νηπιαγωγείο - Ισόγειο - Αίθουσα Νο 1
ΣΒΟΡΩΝΟΥ 15, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΓΚΟΥΤΖΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Εως : ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
89 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Νηπιαγωγείο - Ισόγειο Δεξιά - Αίθουσα Νο 1
ΦΙΛΙΠΠΟΥ 30, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΔΗΜΟΘΥΡΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
Εως : ΖΑΜΑΝΤΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
90 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Νηπιαγωγείο - Ισόγειο Αριστερά - Αίθουσα Νο 2
ΦΙΛΙΠΠΟΥ 30, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΖΑΜΠΑ ΟΛΓΑ
Εως : ΙΟΑΝΙΝΤΙ ΓΚΕΟΡΓΚΙ
91 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Ισόγειο - Αίθουσα Νο 1
ΦΙΛΙΠΠΟΥ 30, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Εως : ΚΑΝΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
92 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
1ος Όροφος Αριστερά - Αίθουσα Νο 1
ΦΙΛΙΠΠΟΥ 30, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΚΑΝΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΚΑΡΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
93 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 13ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ισόγειο Αριστερά - Αίθουσα Νο 1
ΠΛΑΤΩΝΟΣ 39, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΣ
Εως : ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ
94 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 13ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ισόγειο Αριστερά - Αίθουσα Νο 2
ΠΛΑΤΩΝΟΣ 39, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΚΟΚΟΒΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Εως : ΚΡΙΤΣΑΝΙΔΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
95 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 13ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ισόγειο Αριστερά - Αίθουσα Νο 3
ΠΛΑΤΩΝΟΣ 39, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΚΡΟΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Εως : ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ ΚΑΛΟΥΔΑ
96 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 13ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ισόγειο Δεξιά - Αίθουσα Νο 4
ΠΛΑΤΩΝΟΣ 39, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως : ΜΑΡΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
97 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 13ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Νηπιαγωγείο - Ισόγειο Δεξιά - Αίθουσα Νο 1
ΠΛΑΤΩΝΟΣ 39, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΜΑΡΑΜΠΑΓΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Εως : ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ ΧΑΙΔΩ
98 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
Ισόγειο Δεξιά - Αίθουσα Νο 1
ΜΙΛΗΤΟΥ 1, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΜΙΣΕΝΚΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
Εως : ΜΠΛΙΟΥΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΑ
99 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
Ισόγειο Δεξιά - Αίθουσα Νο 2
ΜΙΛΗΤΟΥ 1, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΜΠΛΙΩΝΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Εως : ΝΤΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
100 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
Ισόγειο Δεξιά - Αίθουσα Νο 3
ΜΙΛΗΤΟΥ 1, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΝΤΑΟΥΛΑ ΑΛΕΞΙΑ
Εως : ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
101 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
Ισόγειο Δεξιά - Αίθουσα Νο 4
ΜΙΛΗΤΟΥ 1, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΠΑΝΤΑΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Εως : ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
102 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
Ισόγειο Αριστερά - Αίθουσα Νο 1
ΜΙΛΗΤΟΥ 1, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗ ΜΑΡΙΑ
Εως : ΠΕΛΤΕΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
103 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
Ισόγειο Αριστερά - Αίθουσα Νο 2
ΜΙΛΗΤΟΥ 1, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΠΕΜΠΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΠΩΓΩΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
104 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
1ος Όροφος Δεξιά - Αίθουσα Νο 1
ΜΙΛΗΤΟΥ 1, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΡΑΒΔΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Εως : ΣΑΡΙΣΤΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
105 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
1ος Όροφος Δεξιά - Αίθουσα Νο 2
ΜΙΛΗΤΟΥ 1, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΣΑΡΝΑΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εως : ΣΚΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
106 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
1ος Όροφος Δεξιά - Αίθουσα Νο 3
ΜΙΛΗΤΟΥ 1, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΣΚΑΜΑΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εως : ΣΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
107 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
1ος Όροφος Δεξιά - Αίθουσα Νο 4
ΜΙΛΗΤΟΥ 1, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Εως : ΤΖΙΤΖΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
108 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
1ος Όροφος Δεξιά - Αίθουσα Νο 5
ΜΙΛΗΤΟΥ 1, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΤΖΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ
Εως : ΤΣΑΣΙΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
109 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
1ος Όροφος Αριστερά - Αίθουσα Νο 1
ΜΙΛΗΤΟΥ 1, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΤΣΑΤΑΛΜΠΑΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Εως : ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
110 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
1ος Όροφος Αριστερά - Αίθουσα Νο 2
ΜΙΛΗΤΟΥ 1, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΦΑΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ
Εως : ΧΑΤΖΗ ΧΑΡΑ
111 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
1ος Όροφος Αριστερά - Αίθουσα Νο 3
ΜΙΛΗΤΟΥ 1, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ α) Από : ΧΑΤΖΗΑΔΑΜΟΥ ΑΝΝΟΥΛΑ
Εως : ΨΩΜΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
γ) Όλοι οι Ομογενείς και Υπήκοοι Τρίτων Χωρών
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ
112 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΝΕΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ
Ισόγειο - Αίθουσα Νο 1
ΝΕΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙ, 60100, ΝΕΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙ Από : ΑΓΓΕΛΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ
Εως : ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
113 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΝΕΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ
Ισόγειο - Αίθουσα Νο 2
ΝΕΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙ, 60100, ΝΕΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙ Από : ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
Εως : ΧΡΟΝΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
114 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Παράρτημα - Ισόγειο Αριστερά - Αίθουσα Νο 1
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΡΟΚΑ 13, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΑΒΔΑΝΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
Εως : ΒΑΣΙΟΥΡΗΣ ΘΩΜΑΣ
115 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Παράρτημα - Ισόγειο Αριστερά - Αίθουσα Νο 2
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΡΟΚΑ 13, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΒΕΛΙΤΣΙΑΝΟΥ ΑΝΝΑ
Εως : ΔΑΦΝΗ ΜΑΡΙΑ
116 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Ισόγειο Δεξιά - Αίθουσα Νο 1
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΡΟΚΑ 13, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΔΕΔΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εως : ΘΩΜΑΙΔΟΥ ΖΩΗ
117 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Ισόγειο Δεξιά - Αίθουσα Νο 2
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΡΟΚΑ 13, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Εως : ΚΑΡΟΖΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
118 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Ισόγειο Αριστερά - Αίθουσα Νο 1
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΡΟΚΑ 13, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΚΑΡΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΚΡΟΝΤΗΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
119 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Ισόγειο Αριστερά - Αίθουσα Νο 2
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΡΟΚΑ 13, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΚΤΕΝΑ ΜΑΡΙΑ
Εως : ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
120 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
1ος Όροφος Αριστερά - Αίθουσα Νο 1
19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΕΛΙΔΑ
Εως : ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ ΡΟΔΗ
121 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
1ος Όροφος Αριστερά - Αίθουσα Νο 2
19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΝΑΖΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑ
Εως : ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΛΩΡΑ
122 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
1ος Όροφος Αριστερά - Αίθουσα Νο 3
19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Εως : ΠΕΣΙΩΤΗ ΒΑΙΑ
123 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
1ος Όροφος Δεξιά - Αίθουσα Νο 1
19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΠΕΤΑΛΙΔΑ ΝΑΥΣΙΚΑ
Εως : ΣΑΦΑΡΩΒ ΛΕΒΑΝ
124 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
1ος Όροφος Δεξιά - Αίθουσα Νο 2
19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΣΑΧΑΟΥΙ ΑΜΠΝΤΕΛΖΑΛΙΛ
Εως : ΤΕΡΣΕΝΙΔΟΥ ΑΝΤΕΛΙΝΑ
125 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
1ος Όροφος Δεξιά - Αίθουσα Νο 3
19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΤΖΑΓΚΑ ΑΓΓΕΛΑ
Εως : ΤΣΟΠΟΖΟΒΑ ΜΑΡΙΑ
126 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
2ος Όροφος Αριστερά - Αίθουσα Νο 1
19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ α) Από : ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Εως : ΨΩΜΙΑΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
γ) Όλοι οι Ομογενείς και Υπήκοοι Τρίτων Χωρών
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΡΑΝΗΣ
127 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΧΡΑΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΑΝΗΣ
Ισόγειο - Αίθουσα Νο 1
ΧΡΑΝΗ, 60100, ΧΡΑΝΗ α) Από : ΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
β) Όλοι οι Ομογενείς και Υπήκοοι Τρίτων Χωρών
3ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
128 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Ισόγειο - Δυτική Είσοδος - Αριστερά - Αίθουσα Νο 1
ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 15, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΑΒΔΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως : ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
129 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Ισόγειο - Δυτική Είσοδος - Δεξιά - Αίθουσα Νο 2
ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 15, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΑΝΤΩΝΙΔΗ ΕΛΕΝΗ
Εως : ΒΟΥΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
130 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Ισόγειο - Κεντρική Είσοδος - Αριστερά - Αίθουσα Νο 1
ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 15, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΒΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΓΚΑΒΟΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
131 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Ισόγειο - Κεντρική Είσοδος - Δεξιά - Αίθουσα Νο 2
ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 15, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΓΚΑΖΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΔΕΛΗΣΑΒΒΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
132 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
σόγειο - Ανατολική Είσοδος - Αριστερά - Αίθουσα Νο 1
ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 15, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΔΕΛΙΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Εως : ΖΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
133 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
σόγειο - Ανατολική Είσοδος - Δεξιά - Αίθουσα Νο 2
ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 15, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Εως : ΙΣΧΑΝΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ
134 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ)
1ος Όροφος - Αίθουσα Νο 1
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ & ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΙΤΣΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
Εως : ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
135 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ)
1ος Όροφος - Αίθουσα Νο 1
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ & ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΚΑΡΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Εως : ΚΙΟΥΣΤΕΡΣ ΚΥΡΙΑΚΗ
136 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ)
1ος Όροφος Αριστερά - Αίθουσα Νο 1
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ & ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΚΙΡΚΙΝΤΖΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Εως : ΚΡΕΤΣΟΒΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
137 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ)
1ος Όροφος Αριστερά - Αίθουσα Νο 2
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ & ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Εως : ΛΙΧΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
138 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ)
2ος Όροφος - Αίθουσα Νο 1
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ & ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΛΟΓΓΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
139 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ
1η Πτέρυγα-Ισόγειο Αριστερά - Αίθουσα Νο 1
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ 48, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
Εως : ΜΠΑΜΠΙΤΣΕΒΑ ΝΑΤΑΛΙΑ
140 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ
1η Πτέρυγα-Ισόγειο Αριστερά - Αίθουσα Νο 2
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ 48, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΜΠΑΝΟΥΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Εως : ΝΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ
141 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ
1η Πτέρυγα-1ος Όροφος Αριστερά - Αίθουσα Νο 1
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ 48, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΝΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Εως : ΠΑΝΩΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
142 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ
1η Πτέρυγα-1ος Όροφος Αριστερά - Αίθουσα Νο 2
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ 48, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΠΑΠΑ ΑΛΙΚΗ
Εως : ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
143 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ
1η Πτέρυγα-1ος Όροφος Αριστερά - Αίθουσα Νο 3
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ 48, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΠΑΠΑΚΗΠΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Εως : ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
144 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
3η Πτέρυγα-Ισόγειο Δεξιά - Αίθουσα Νο 1
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ 48, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εως : ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ
145 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
3η Πτέρυγα-Ισόγειο Αριστερά - Αίθουσα Νο 1
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ 48, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΣΑΚΚΑ ΚΑΤΙΝΑ
Εως : ΣΤΑΓΚΑ ΕΛΕΝΗ
146 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
3η Πτέρυγα-Ισόγειο Αριστερά - Αίθουσα Νο 2
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ 48, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εως : ΤΖΗΜΟΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
147 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
3η Πτέρυγα-Ισόγειο Αριστερά - Αίθουσα Νο 3
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ 48, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΤΖΗΜΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
Εως : ΤΣΙΒΡΑΝΙΔΟΥ ΜΠΡΙΓΚΙΤΤΕ
148 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
3η Πτέρυγα-Ισόγειο Αριστερά - Αίθουσα Νο 4
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ 48, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΤΣΙΓΑΡΑ ΑΓΛΑΙΑ
Εως : ΧΑΙΔΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
149 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
3η Πτέρυγα-Αύλειος Χώρος - Αίθουσα Νο 5
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ 48, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ α) Από : ΧΑΙΛΑΤΖΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΨΩΜΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
β) Όλοι οι Ομογενείς και Υπήκοοι Τρίτων Χωρών
4ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
150 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Ισόγειο Δεξιά - Αίθουσα Νο 1
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ 8, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΑΒΑΚΙΑΝ ΠΕΤΡΟΣ
Εως : ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
151 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Ισόγειο Δεξιά - Αίθουσα Νο 2
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ 8, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εως : ΒΛΟΥΧΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
152 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Ισόγειο Αριστερά - Αίθουσα Νο 1
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ 8, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΒΟΓΔΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εως : ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ
153 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Ισόγειο Αριστερά - Αίθουσα Νο 2
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ 8, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Εως : ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΗ
154 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Ισόγειο Αριστερά - Αίθουσα Νο 3
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ 8, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΓΡΙΑΤΣΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
155 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
Ισόγειο Δεξιά Πτέρυγα - Αίθουσα Νο 1
ΜΗΤΡ/ΛΕΩΣ-ΓΥΜΝ 2, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΕΛΗΣΙΑΔΟΥ ΛΙΟΥΝΤΜΙΛΑ
Εως : ΗΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
156 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
Ισόγειο Δεξιά Πτέρυγα - Αίθουσα Νο 2
ΜΗΤΡ/ΛΕΩΣ-ΓΥΜΝ 2, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΗΛΙΑΔΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
Εως : ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
157 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
Ισόγειο Δεξιά Πτέρυγα - Αίθουσα Νο 3
ΜΗΤΡ/ΛΕΩΣ-ΓΥΜΝ 2, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Εως : ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
158 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
Ισόγειο Δεξιά Πτέρυγα - Αίθουσα Νο 4
ΜΗΤΡ/ΛΕΩΣ-ΓΥΜΝ 2, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΚΑΡΑΛΕΚΑ ΦΕΡΟΝΙΚΗ
Εως : ΚΑΤΣΟΥΦΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
159 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
Ισόγειο Δεξιά Πτέρυγα - Αίθουσα Νο 5
ΜΗΤΡ/ΛΕΩΣ-ΓΥΜΝ 2, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΚΑΨΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΚΟΥΚΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
160 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
Ισόγειο Αριστερή Πτέρυγα - Αίθουσα Νο 1
ΜΗΤΡ/ΛΕΩΣ-ΓΥΜΝ 2, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΚΟΥΚΟΛΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Εως : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
161 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
Ισόγειο Αριστερή Πτέρυγα - Αίθουσα Νο 2
ΜΗΤΡ/ΛΕΩΣ-ΓΥΜΝ 2, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΛΙΑΠΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
162 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
Ισόγειο Αριστερή Πτέρυγα - Αίθουσα Νο 3
ΜΗΤΡ/ΛΕΩΣ-ΓΥΜΝ 2, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΛΙΘΟΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εως : ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
163 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
Ισόγειο Αριστερή Πτέρυγα - Αίθουσα Νο 4
ΜΗΤΡ/ΛΕΩΣ-ΓΥΜΝ 2, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΜΑΡΓΙΟΛΗ ΜΑΡΙΑ
Εως : ΜΙΖΟΥΚΙΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
164 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Παλιό Κτίριο - Ισόγειο - Αίθουσα Νο 1
ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ 10, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΜΙΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
Εως : ΜΠΕΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
165 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Παλιό Κτίριο - Ισόγειο - Αίθουσα Νο 2
ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ 10, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΑΣΠΑΣΙΑ
Εως : ΝΑΡΙΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΚΑ
166 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Παλιό Κτίριο - Ισόγειο - Αίθουσα Νο 3
ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ 10, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Εως : ΠΑΛΑΓΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
167 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Νέο Κτίριο - Ισόγειο - Αίθουσα Νο 1
ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ 10, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΠΑΛΑΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΟΜΝΙΚΗ
168 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Νέο Κτίριο - Ισόγειο - Αίθουσα Νο 2
ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ 10, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Εως : ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
169 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Νέο Κτίριο - Ισόγειο - Αίθουσα Νο 3
ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ 10, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑ
170 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Νέο Κτίριο - Ισόγειο - Αίθουσα Νο 4
ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ 10, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εως : ΣΑΜΑΚΟΒΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
171 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Ισόγειο - Αριστερά - Αίθουσα Νο 1
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 13, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΣΑΜΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΣΟΥΡΜΙΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
172 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Ισόγειο - Αριστερά - Αίθουσα Νο 2
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 13, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εως : ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
173 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Ισόγειο Δεξιά - Αίθουσα Νο 1
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 13, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ
Εως : ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
174 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Ισόγειο Δεξιά - Αίθουσα Νο 2
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 13, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΤΡΙΓΚΑ ΙΩΑΝΝΑ
Εως : ΤΣΙΒΑΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
175 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Ισόγειο Αριστερά - Αίθουσα Νο 1
ΡΩΜΑΝΟΥ 14, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΤΣΙΒΕΛΕΚΙΔΟΥ ΡΟΔΗ
Εως : ΦΛΑΤΣΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ
176 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Ισόγειο Αριστερά - Αίθουσα Νο 2
ΡΩΜΑΝΟΥ 14, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Από : ΦΟΡΑΖΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Εως : ΧΑΣΙΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
177 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Ισόγειο Δεξιά - Αίθουσα Νο 1
ΡΩΜΑΝΟΥ 14, 60100, ΚΑΤΕΡΙΝΗ α) Από : ΧΑΣΙΩΤΗ ΑΝΝΑ
Εως : ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
γ) Όλοι οι Ομογενείς και Υπήκοοι Τρίτων Χωρών
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΩ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
178 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΕΔΡΑ ΑΝΩ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ
Αίθουσα Νο 1
60100, ΑΝΩ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Από : ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
Εως : ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
179 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΕΔΡΑ ΑΝΩ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ
Αίθουσα Νο 2
60100, ΑΝΩ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Από : ΚΑΛΗΜΑΝΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
Εως : ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
180 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΕΔΡΑ ΑΝΩ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ
Αίθουσα Νο 1
60100, ΑΝΩ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Από : ΠΑΡΜΑΚΤΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Εως : ΧΩΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΑΝΟΧΩΡΑΣ
181 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΝΟΧΩΡΑΣ
ΕΔΡΑ ΓΑΝΟΧΩΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΝΟΧΩΡΑΣ
Αίθουσα Νο 1
60100, ΓΑΝΟΧΩΡΑ Από : ΑΛΑΜΑΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
Εως : ΜΑΥΡΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
182 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΝΟΧΩΡΑΣ
ΕΔΡΑ ΓΑΝΟΧΩΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΝΟΧΩΡΑΣ
Αίθουσα Νο 2
60100, ΓΑΝΟΧΩΡΑ α) Από : ΜΗΛΙΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
183 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
ΕΔΡΑ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
Αίθουσα Νο 1
60100, ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑ Από : ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Εως : ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
184 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
ΕΔΡΑ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
Αίθουσα Νο 2
60100, ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑ Από : ΞΕΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΣΟΙΛΕΜΕΤΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
185 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
ΕΔΡΑ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
Αίθουσα Νο 1
60100, ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑ α) Από : ΣΟΛΕΙΜΕΤΖΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΨΑΘΑ ΜΑΡΙΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΒΟΡΩΝΟΥ
186 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ
ΕΔΡΑ ΣΒΟΡΩΝΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΒΟΡΩΝΟΥ
Αριστερά - Αίθουσα Νο 1
60100, ΣΒΟΡΩΝΟΣ Από : ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ
Εως : ΖΑΛΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
187 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ
ΕΔΡΑ ΣΒΟΡΩΝΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΒΟΡΩΝΟΥ
Δεξιά - Αίθουσα Νο 2
60100, ΣΒΟΡΩΝΟΣ Από : ΖΑΠΟΥΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
Εως : ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΟΥ ΡΑΙΣΑ
188 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ
ΕΔΡΑ ΣΒΟΡΩΝΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΒΟΡΩΝΟΥ
Δεξιά - Αίθουσα Νο 3
60100, ΣΒΟΡΩΝΟΣ Από : ΛΙΒΑΝΟΒΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Εως : ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
189 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ
ΕΔΡΑ ΣΒΟΡΩΝΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΒΟΡΩΝΟΥ
Αίθουσα Νο 1
60100, ΣΒΟΡΩΝΟΣ Από : ΠΑΠΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Εως : ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
190 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ
ΕΔΡΑ ΣΒΟΡΩΝΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΒΟΡΩΝΟΥ
Αίθουσα Νο 2
60100, ΣΒΟΡΩΝΟΣ α) Από : ΣΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
β) Όλοι οι Ομογενείς και Υπήκοοι Τρίτων Χωρών


Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Α/Α Ε.Τ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΟΥ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΟΡΙΝΟΥ
191 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΟΥ
ΕΔΡΑ ΚΟΡΙΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΟΥ
Ισόγειο
60062, ΚΟΡΙΝΟΣ Από : ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
192 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΟΥ
ΕΔΡΑ ΚΟΡΙΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΟΥ
Ισόγειο
60062, ΚΟΡΙΝΟΣ Από : ΑΡΖΟΥΧΑΛΤΖΗ ΑΣΤΕΡΟΠΗ
Εως : ΓΚΙΟΥΛΜΠΑΣΑΝΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
193 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΟΥ
ΕΔΡΑ ΚΟΡΙΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΟΥ
Ισόγειο
60062, ΚΟΡΙΝΟΣ Από : ΓΚΟΛΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εως : ΖΗΣΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
194 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΟΥ
ΕΔΡΑ ΚΟΡΙΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΟΥ
Ισόγειο
60062, ΚΟΡΙΝΟΣ Από : ΖΙΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Εως : ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
195 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΟΥ
ΕΔΡΑ ΚΟΡΙΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΟΥ
Ισόγειο
60062, ΚΟΡΙΝΟΣ Από : ΚΑΡΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΚΟΥΛΥΔΑΚΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
196 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΟΥ
ΕΔΡΑ ΚΟΡΙΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΟΥ
Ισόγειο
60062, ΚΟΡΙΝΟΣ Από : ΚΟΥΜΠΟΥΡΛΗ ΘΩΜΑΗ
Εως : ΜΑΝΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
197 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΟΥ
ΕΔΡΑ ΚΟΡΙΝΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
1ος Όροφος
60062, ΚΟΡΙΝΟΣ Από : ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Εως : ΜΠΙΝΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
198 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΟΥ
ΕΔΡΑ ΚΟΡΙΝΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
1ος Όροφος
60062, ΚΟΡΙΝΟΣ Από : ΜΠΙΤΣΙΟΥ ΣΜΑΡΩ
Εως : ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
199 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΟΥ
ΕΔΡΑ ΚΟΡΙΝΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
1ος Όροφος
60062, ΚΟΡΙΝΟΣ Από : ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Εως : ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
200 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΟΥ
ΕΔΡΑ ΚΟΡΙΝΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
1ος Όροφος
60062, ΚΟΡΙΝΟΣ Από : ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Εως : ΣΛΑΥΟΥΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
201 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΟΥ
ΕΔΡΑ ΚΟΡΙΝΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
1ος Όροφος
60062, ΚΟΡΙΝΟΣ Από : ΣΜΥΡΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εως : ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
202 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΟΥ
ΕΔΡΑ ΚΟΡΙΝΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
1ος Όροφος
60062, ΚΟΡΙΝΟΣ α) Από : ΤΣΕΜΠΕΛΗ ΕΛΕΝΗ
Εως : ΨΙΑΚΙΔΗΣ ΔΟΥΚΑΣ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΤΩ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
203 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΩ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΩ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δημ.Σχολείο Κάτω Αγ.Ιωάννη
Ισόγειο
60100, ΚΑΤΩ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Εως : ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
204 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΩ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΩ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δημ.Σχολείο Κάτω Αγ.Ιωάννη
Ισόγειο
60100, ΚΑΤΩ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Από : ΝΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΙΤΣΑ
Εως : ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΟΥΚΟΥ
205 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΚΟΥ
ΕΔΡΑ ΚΟΥΚΟΣ Δημοτικό Σχολείο Κούκου
Ισόγειο
60100, ΚΟΥΚΟΣ Από : ΑΒΡΑΑΜΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ
Εως : ΜΠΟΥΙΚΙΔΟΥ ΡΟΖΑ
206 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΚΟΥ
ΕΔΡΑ ΚΟΥΚΟΣ Δημοτικό Σχολείο Κούκου
Ισόγειο
60100, ΚΟΥΚΟΣ Από : ΝΑΖΗΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΧΟΥΤΟΥΡΙΑΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΕΑΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
207 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΕΔΡΑ ΝΕΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ"
Ισόγειο - Αίθουσα Α
60100, ΝΕΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ Από : ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ
Εως : ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
208 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΕΔΡΑ ΝΕΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ"
1ος Όροφος - Αίθουσα Β
60100, ΝΕΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ Από : ΚΑΝΕΛΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Εως : ΧΩΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕΒΑΣΤΗΣ
209 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΒΑΣΤΗΣ
ΕΔΡΑ ΣΕΒΑΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΒΑΣΤΗΣ
Ισόγειο
60100, ΣΕΒΑΣΤΗ Από : ΑΗΔΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Εως : ΚΟΥΤΑΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
210 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΒΑΣΤΗΣ
ΕΔΡΑ ΣΕΒΑΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΒΑΣΤΗΣ
Ισόγειο
60100, ΣΕΒΑΣΤΗ Από : ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
Εως : ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Α/Α Ε.Τ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
211 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ
60100, ΚΑΛΛΙΘΕΑ Από : ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Εως : ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
212 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ
60100, ΚΑΛΛΙΘΕΑ Από : ΓΩΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
213 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ
60100, ΚΑΛΛΙΘΕΑ Από : ΚΑΣΑΠΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Εως : ΚΟΦΙΔΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ
214 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ
60100, ΚΑΛΛΙΘΕΑ Από : ΚΡΑΙΜΕΡ ΑΝΘΟΥΛΑ
Εως : ΜΙΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
215 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ
60100, ΚΑΛΛΙΘΕΑ Από : ΜΟΜΟΛΕΤΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Εως : ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
216 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ
60100, ΚΑΛΛΙΘΕΑ Από : ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
Εως : ΤΖΕΜΠΕΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
217 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ
60100, ΚΑΛΛΙΘΕΑ α) Από : ΤΖΗΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΨΩΜΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
218 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΕΔΡΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑ
60100, ΠΑΡΑΛΙΑ Από : ΑΒΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εως : ΚΙΟΥΡΤΖΙΔΟΥ ΝΑΖΙΚΟ
219 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΕΔΡΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑ
60100, ΠΑΡΑΛΙΑ Από : ΚΙΡΚΙΝΤΖΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Εως : ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΑΡΕΤΗ
220 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΕΔΡΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑ
60100, ΠΑΡΑΛΙΑ Από : ΠΑΝΙΩΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Εως : ΨΩΜΙΑΔΟΥ ΣΤΕΛΙΑΝΗ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ
221 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ
ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ
60100, ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ Από : ΑΒΟΥΡΔΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εως : ΔΡΑΓΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
222 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ
ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ
60100, ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ Από : ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Εως : ΚΡΥΣΤΑΛΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
223 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ
ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ
60100, ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ Από : ΚΥΛΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΝΑΤΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
224 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ
ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ
60100, ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ Από : ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
225 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ
ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ
60100, ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ Από : ΣΤΑΡΚΜΑΝ ΝΑΤΑΛΗ
Εως : ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ ΖΗΝΑΟ ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Α/Α Ε.Τ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
226 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΕΔΡΑ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Ισόγειο
60100, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Από : ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Εως : ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΣΜΑΡΩ
227 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΕΔΡΑ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Ισόγειο
60100, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Από : ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Εως : ΜΑΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
228 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΕΔΡΑ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Ισόγειο
60100, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Από : ΜΑΝΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
Εως : ΤΟΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
229 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΕΔΡΑ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Ισόγειο
60100, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Από : ΤΟΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΛΟΦΟΥ
230 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΟΦΟΥ
ΕΔΡΑ ΛΟΦΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΦΟΥ
Ισόγειο
60100, ΛΟΦΟΣ Από : ΑΔΑΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Εως : ΙΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
231 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΟΦΟΥ
ΕΔΡΑ ΛΟΦΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΦΟΥ
Ισόγειο
60100, ΛΟΦΟΣ Από : ΙΤΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
232 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΟΦΟΥ
ΕΔΡΑ ΛΟΦΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΦΟΥ
Ισόγειο
60100, ΛΟΦΟΣ Από : ΜΠΑΤΖΙΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Εως : ΣΑΜΑΡΑ ΕΥΘΑΛΙΑ
233 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΟΦΟΥ
ΕΔΡΑ ΛΟΦΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΦΟΥ
Ισόγειο
60100, ΛΟΦΟΣ Από : ΣΗΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Εως : ΨΩΜΑΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΡΑΧΗΣ
234 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΟΦΟΥ
ΕΔΡΑ ΡΑΧΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΧΗΣ
60100, ΡΑΧΗ Από : ΒΑΓΕΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΧΛΩΡΟΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΗΛΙΑΣ
235 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗΛΙΑΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ
1ος Όροφος
60100, ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑ Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
Εως : ΚΑΡΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
236 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗΛΙΑΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ
1ος Όροφος
60100, ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑ Από : ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ
Εως : ΣΑΠΑΛΙΔΟΥ ΣΟΥΜΕΛΑ
237 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗΛΙΑΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ
1ος Όροφος
60100, ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑ Από : ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΜΗΛΙΑΣ
238 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗΛΙΑΣ
ΕΔΡΑ ΜΕΣΑΙΑ ΜΗΛΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΜΗΛΙΑΣ
60100, ΜΕΣΑΙΑ ΜΗΛΙΑ α) Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
Εως : ΨΩΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΡΥΩΝ
239 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗΛΙΑΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΡΥΕΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΥΩΝ
Ισόγειο
60100, ΚΑΡΥΕΣ Από : ΑΔΑΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΧΗΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ
240 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ
ΕΔΡΑ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ
Ισόγειο
60100, ΜΟΣΧΟΧΩΡΙ Από : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Εως : ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
241 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ
ΕΔΡΑ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ
Ισόγειο
60100, ΜΟΣΧΟΧΩΡΙ α) Από : ΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
Εως : ΧΗΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
β) Όλοι οι Ομογενείς και Υπήκοοι Τρίτων Χωρών
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΦΩΤΕΙΝΩΝ
242 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ
ΕΔΡΑ ΦΩΤΕΙΝΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΩΤΕΙΝΩΝ
Ισόγειο
60100, ΦΩΤΕΙΝΑ Από : ΑΔΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΚΩΤΙΔΟΥ ΖΩΗ
243 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ
ΕΔΡΑ ΦΩΤΕΙΝΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΩΤΕΙΝΩΝ
Ισόγειο
60100, ΦΩΤΕΙΝΑ Από : ΛΙΟΥΣΑ ΛΙΝΑ
Εως : ΧΛΩΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Α/Α Ε.Τ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΩΝ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΡΙΑΣ
244 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΡΙΑΣ
ΕΔΡΑ ΒΡΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΙΑΣ
Ισόγειο
60100, ΒΡΙΑ Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Εως : ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΑΤΟΧΩΡΙΟΥ
245 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΤΟΧΩΡΙΟΥ
ΕΔΡΑ ΕΛΑΤΟΧΩΡΙΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΤΟΧΩΡΙΟΥ
Ισόγειο
60100, ΕΛΑΤΟΧΩΡΙ Από : ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΑΒΒΑΤΩ
Εως : ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
246 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΤΟΧΩΡΙΟΥ
ΕΔΡΑ ΕΛΑΤΟΧΩΡΙΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΤΟΧΩΡΙΟΥ
Ισόγειο
60100, ΕΛΑΤΟΧΩΡΙ Από : ΚΟΝΤΑΞΗ ΕΛΕΝΗ
Εως : ΟΣΒΑΛΝΤ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
247 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΤΟΧΩΡΙΟΥ
ΕΔΡΑ ΕΛΑΤΟΧΩΡΙΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΤΟΧΩΡΙΟΥ
Ισόγειο
60100, ΕΛΑΤΟΧΩΡΙ Από : ΠΑΙΖΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
Εως : ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΡΗΤΙΝΗΣ
248 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΗΤΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΡΗΤΙΝΗ Γυμνάσιο Ρητίνης
60100, ΡΗΤΙΝΗ Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Εως : ΖΟΥΓΚΟΥΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
249 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΗΤΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΡΗΤΙΝΗ Γυμνάσιο Ρητίνης
60100, ΡΗΤΙΝΗ Από : ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Εως : ΚΟΥΤΣΙΩΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
250 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΗΤΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΡΗΤΙΝΗ Γυμνάσιο Ρητίνης
60100, ΡΗΤΙΝΗ Από : ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΝΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
251 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΗΤΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΡΗΤΙΝΗ Γυμνάσιο Ρητίνης
60100, ΡΗΤΙΝΗ Από : ΞΕΝΟΔΟΧΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Εως : ΣΤΡΑΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
252 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΗΤΙΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΡΗΤΙΝΗ Γυμνάσιο Ρητίνης
60100, ΡΗΤΙΝΗ Από : ΤΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Εως : ΧΡΥΣΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Α/Α Ε.Τ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΝΙΟΥ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΙΓΙΝΙΟΥ
253 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ
ΕΔΡΑ ΑΙΓΙΝΙΟ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΙΓΙΝΙΟΥ
Ισόγειο - Δυτική Πλευρά - Αίθουσα Α
60300, ΑΙΓΙΝΙΟ Από : ΑΒΔΑΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Εως : ΒΟΥΤΣΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
254 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ
ΕΔΡΑ ΑΙΓΙΝΙΟ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΙΓΙΝΙΟΥ
Ισόγειο - Ανατολική Πλευρά - Αίθουσα Β
60300, ΑΙΓΙΝΙΟ Από : ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εως : ΓΚΙΡΓΚΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
255 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ
ΕΔΡΑ ΑΙΓΙΝΙΟ 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΝΙΟΥ
Ισόγειο - Ανατολική Πλευρά - Αίθουσα Α
60300, ΑΙΓΙΝΙΟ Από : ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Εως : ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
256 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ
ΕΔΡΑ ΑΙΓΙΝΙΟ 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΝΙΟΥ
Ισόγειο - Δυτική Πλευρά - Αίθουσα Β
60300, ΑΙΓΙΝΙΟ Από : ΖΑΙΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Εως : ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
257 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ
ΕΔΡΑ ΑΙΓΙΝΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
Ισόγειο - Βόρεια Πλευρά - Αίθουσα Α
60300, ΑΙΓΙΝΙΟ Από : ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ
258 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ
ΕΔΡΑ ΑΙΓΙΝΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
Ισόγειο - Βόρεια Πλευρά - Αίθουσα Β
60300, ΑΙΓΙΝΙΟ Από : ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΜΙΛΚΟΥΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
259 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ
ΕΔΡΑ ΑΙΓΙΝΙΟ 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΝΙΟΥ
Ισόγειο - Ανατολική Πλευρά - Αίθουσα Α
60300, ΑΙΓΙΝΙΟ Από : ΜΙΝΤΕΚΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Εως : ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΗ
260 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ
ΕΔΡΑ ΑΙΓΙΝΙΟ 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΝΙΟΥ
Ισόγειο - Δυτική Πλευρά - Αίθουσα Β
60300, ΑΙΓΙΝΙΟ Από : ΠΑΠΑΕΜΑΝΟΥΗΛ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΠΟΥΤΑΧΙΔΟΥ ΛΑΛΙ
261 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ
ΕΔΡΑ ΑΙΓΙΝΙΟ 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΝΙΟΥ
Ισόγειο - Ανατολική Πλευρά - Αίθουσα Α
60300, ΑΙΓΙΝΙΟ Από : ΠΡΑΝΤΣΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΤΕΡΖΙΤΑΝΟΥ ΔΟΜΝΙΚΗ
262 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ
ΕΔΡΑ ΑΙΓΙΝΙΟ 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΝΙΟΥ
Ισόγειο - Δυτική Πλευρά - Αίθουσα Β
60300, ΑΙΓΙΝΙΟ α) Από : ΤΖΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Εως : ΨΗΜΜΕΝΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ
263 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ
ΕΔΡΑ ΜΕΓΑΛΗ ΓΕΦΥΡΑ Πρώην Δημοτικό Σχολείο Μεγάλης Γέφυρας
60061, ΜΕΓΑΛΗ ΓΕΦΥΡΑ Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
Εως : ΧΕΙΜΩΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΤΑΧΑ
264 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΧΑ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΧΑΣ Δημοτικό Σχολείο Καταχά
Ισόγειο - Αίθουσα Α
60061, ΚΑΤΑΧΑΣ Από : ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Εως : ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΡΟΖΑ
265 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΧΑ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΧΑΣ Δημοτικό Σχολείο Καταχά
Ισόγειο - Αίθουσα Β
60061, ΚΑΤΑΧΑΣ Από : ΝΙΒΑΤΖΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΟΥ ΟΛΓΑΟ ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Α/Α Ε.Τ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ
266 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΣΤΑΝΕΑ Δημοτικό Σχολείο Καστανέας
Ισόγειο
60061, ΚΑΣΤΑΝΕΑ Από : ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
Εως : ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
267 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΕΔΡΑ ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
Ισόγειο - Ανατολική Πλευρά - Αίθουσα Α
60061, ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ Από : ΑΒΡΑΑΜ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Εως : ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ
268 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΕΔΡΑ ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
Ισόγειο - Ανατολική Πλευρά - Αίθουσα Β
60061, ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ Από : ΔΕΒΕΛΕΓΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΚΑΝΟΥΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
269 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΕΔΡΑ ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
Ισόγειο - Δυτική Πλευρά - Αίθουσα Γ
60061, ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ Από : ΚΑΝΟΥΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Εως : ΚΟΥΦΟΝΙΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ
270 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΕΔΡΑ ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
Ισόγειο - Δυτική Πλευρά - Αίθουσα Δ
60061, ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ Από : ΚΟΦ ΚΑΛΙΡΟΗ
Εως : ΜΟΥΧΤΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
271 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΕΔΡΑ ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
Ισόγειο - Βόρεια Πλευρά - Αίθουσα Α
60061, ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ Από : ΜΠΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
Εως : ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
272 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΕΔΡΑ ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
Ισόγειο - Νότια Πλευρά - Αίθουσα Β
60061, ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ Από : ΠΑΜΠΟΡΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ
Εως : ΠΟΥΠΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
273 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΕΔΡΑ ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
1ος Όροφος - Βόρεια Πλευρά - Αίθουσα Α
60061, ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ Από : ΠΡΟΥΝΑΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
274 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΕΔΡΑ ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
1ος Όροφος - Νότια Πλευρά - Αίθουσα Β
60061, ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ α) Από : ΤΣΑΒΛΑΚΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Εως : ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
γ) Όλοι οι Ομογενείς και Υπήκοοι Τρίτων Χωρών
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΛΗΑΜΠΕΛΩΝ
275 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΕΔΡΑ ΠΑΛΗΑΜΠΕΛΑ Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Παληαμπέλων
Ισόγειο
60061, ΠΑΛΗΑΜΠΕΛΑ α) Από : ΒΑΜΒΑΚΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
Εως : ΧΟΛΕΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΛΙΒΑΔΙΟΥ
276 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ
ΕΔΡΑ ΛΙΒΑΔΙ Δημοτικό Σχολείο Λιβαδίου
Ισόγειο
60061, ΛΙΒΑΔΙ Από : ΑΚΡΙΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΧΟΧΕΝΒΑΡΤΕΡ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΡΥΑΚΙΩΝ
277 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΥΑΚΙΩΝ
ΕΔΡΑ ΡΥΑΚΙΑ Δημοτικό Σχολείο Ρυακίων
Ισόγειο
60100, ΡΥΑΚΙΑ Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
Εως : ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
278 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΥΑΚΙΩΝ
ΕΔΡΑ ΡΥΑΚΙΑ Δημοτικό Σχολείο Ρυακίων
Ισόγειο
60100, ΡΥΑΚΙΑ Από : ΜΕΛΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΧΡΥΣΗ ΣΟΦΙΑ


Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ


Α/Α Ε.Τ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΘΩΝΗΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ
279 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ
ΕΔΡΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ
66066, ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΣ Από : ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Εως : ΙΒΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
280 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ
ΕΔΡΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ
66066, ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΣ Από : ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Εως : ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑ
281 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ
ΕΔΡΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ
66066, ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΣ Από : ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Εως : ΡΩΜΑΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
282 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ
ΕΔΡΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ
66066, ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΣ α) Από : ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Εως : ΨΑΡΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
γ) Όλοι οι Ομογενείς και Υπήκοοι Τρίτων Χωρών
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕΘΩΝΗΣ
283 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΘΩΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΜΕΘΩΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΘΩΝΗ
60066, ΜΕΘΩΝΗ Από : ΑΒΑΝΙΔΟΥ ΕΥΑ
Εως : ΚΩΤΣΑΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
284 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΘΩΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΜΕΘΩΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΘΩΝΗ
60066, ΜΕΘΩΝΗ Από : ΛΑΔΑ ΜΑΡΙΑ
Εως : ΨΩΜΑΔΑΚΗ ΟΦΗΛΙΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΕΑΣ ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΗΣ
285 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΗΣ
ΕΔΡΑ ΝΕΑ ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΗ Δημ. Σχολείο Ν. Αγαθούπολης Από : ΑΛΤΙΝΗ ΓΑΒΡΙΕΛΑ
Εως : ΧΡΥΣΟΥ ΓΕΝΟΒΕΦΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ
286 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ
ΕΔΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Π. ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ
66066, ΠΑΛΑΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ Από : ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
Εως : ΝΤΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
287 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ
ΕΔΡΑ ΠΑΛΑΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Π. ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ
66066, ΠΑΛΑΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ Από : ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΑΝΑ
Εως : ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Α/Α Ε.Τ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΔΝΑΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΛΩΝΙΩΝ
288 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΩΝΙΩΝ
ΕΔΡΑ ΑΛΩΝΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΩΝΙΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ
Ισόγειο - Αίθουσα Α
60064, ΑΛΩΝΙΑ Από : ΑΒΡΑΑΜ ΕΛΕΝΗ
Εως : ΚΟΥΛΙΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
289 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΩΝΙΩΝ
ΕΔΡΑ ΑΛΩΝΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΩΝΙΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ
Ισόγειο - Αίθουσα Β
60064, ΑΛΩΝΙΑ Από : ΚΟΥΜΠΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Εως : ΠΑΝΤΖΙΑΛΑ ΕΥΡΥΔΙΚΗ
290 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΩΝΙΩΝ
ΕΔΡΑ ΑΛΩΝΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΩΝΙΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ
Ισόγειο - Αίθουσα Γ
60064, ΑΛΩΝΙΑ α) Από : ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ
Εως : ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
γ) Όλοι οι Ομογενείς και Υπήκοοι Τρίτων Χωρών
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΑΛΑΙΟΣΤΑΝΗΣ
291 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΟΣΤΑΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΠΑΛΑΙΟΣΤΑΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΣΤΑΝΗΣ
Ισόγειο - Αίθουσα Α
60061, ΠΑΛΑΙΟΣΤΑΝΗ Από : ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ
Εως : ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
292 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΟΣΤΑΝΗΣ
ΕΔΡΑ ΠΑΛΑΙΟΣΤΑΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΣΤΑΝΗΣ
Ισόγειο - Αίθουσα Β
60061, ΠΑΛΑΙΟΣΤΑΝΗ Από : ΛΕΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Εως : ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗ ΑΘΗΝΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΥΔΝΑΣ
293 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΔΝΑΣ
ΕΔΡΑ ΠΥΔΝΑ 2ο Δημοτικό Σχολείο Πύδνας
Ισόγειο - Αίθουσα Α
60064, ΠΥΔΝΑ Από : ΑΒΡΑΑΜ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΔΩΡΟΚΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
294 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΔΝΑΣ
ΕΔΡΑ ΠΥΔΝΑ 2ο Δημοτικό Σχολείο Πύδνας
Ισόγειο - Αίθουσα Β
60064, ΠΥΔΝΑ Από : ΕΛΕΝΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Εως : ΛΑΤΟΥΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
295 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΔΝΑΣ
ΕΔΡΑ ΠΥΔΝΑ 2ο Δημοτικό Σχολείο Πύδνας
Ισόγειο - Αίθουσα Γ
60064, ΠΥΔΝΑ Από : ΛΕΜΜΕΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΤΡΥΦΩΝ
296 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΔΝΑΣ
ΕΔΡΑ ΠΥΔΝΑ 2ο Δημοτικό Σχολείο Πύδνας
Ισόγειο - Αίθουσα Δ
60064, ΠΥΔΝΑ Από : ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΣΟΥΜΠΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
297 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΔΝΑΣ
ΕΔΡΑ ΠΥΔΝΑ 2ο Δημοτικό Σχολείο Πύδνας
Ισόγειο - Αίθουσα Ε
60064, ΠΥΔΝΑ Από : ΣΠΥΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΨΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΦΕΝΔΑΜΙΟΥ
298 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΦΕΝΔΑΜΙΟΥ
ΕΔΡΑ ΣΦΕΝΔΑΜΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΦΕΝΔΑΜΙΟΥ
Ισόγειο - Αίθουσα Α
60066, ΣΦΕΝΔΑΜΗ Από : ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΚΑΠΛΑΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
299 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΦΕΝΔΑΜΙΟΥ
ΕΔΡΑ ΣΦΕΝΔΑΜΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΦΕΝΔΑΜΙΟΥ
Ισόγειο - Αίθουσα Β
60066, ΣΦΕΝΔΑΜΗ Από : ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εως : ΜΠΙΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
300 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΦΕΝΔΑΜΙΟΥ
ΕΔΡΑ ΣΦΕΝΔΑΜΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΦΕΝΔΑΜΙΟΥ
1ος Όροφος - Αίθουσα Γ
60066, ΣΦΕΝΔΑΜΗ Από : ΜΠΛΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως : ΣΟΥΡΜΑΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
301 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΦΕΝΔΑΜΙΟΥ
ΕΔΡΑ ΣΦΕΝΔΑΜΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΦΕΝΔΑΜΙΟΥ
1ος Όροφος - Αίθουσα Δ
60066, ΣΦΕΝΔΑΜΗ α) Από : ΣΟΥΤΟΒ ΓΙΑΝΝΗΣ
Εως : ΨΩΜΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


www.pieria.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου